Shape
Thumb

Tanıtım Videosu

HAKKIMDA

Uzun yıllardır kamu hastanelerinde sürdürdüğüm meslek yaşamımı Demiroğlu Bilim Üniversitesi Kadıköy Florence Nightingale Hastanesinde devam ettiriyorum. Tümörler, travma, vasküler, doğumsal sorunlar gibi birçok alanın yanı sıra bel fıtığı ve boyun fıtığının merkezinde olduğu omurga hastalıkları ve ağrı tedavileri spesifik çalışma alanlarımdır.

Binlerce bel ameliyatının yanı sıra nispeten daha az görülen boyunda omurilik kanal darlığı ve omurgaya yerleştirilmiş vidaların revizyonu ve çıkarılması gibi bazı konularda dünyadaki en geniş kişisel vaka serilerini oluşturdum. Yüksek teknolojik donanımlı ameliyathanemizde özel ekibimizle 24 saat acil vakalar da dahil olmak üzere beyin ve omurga ameliyatları yapabiliyoruz.

Ayrıca ağrı tedavisine özel hazırlanan merkezimizde her tür ağrı tedavisini uygulamaktayız. Yüksek standartta tedavi imkanına ulaşmanız için danışmanlık yapmak ya da tedavinizi üstlenmek için buradayız. Eski hastalarımın mail ya da WhatsApp gibi yazılı kanallardan iletecekleri soruları memnuniyetle cevaplayacağımı özellikle bildirmek isterim. Sağlıklı günler dilerim.

3000
Beyin Ameliyatı
9000
Omurga ve Sinir Cerrahisi Ameliyatı
120
Hasta Değerlendirmesi
100
uluslararası Yayın

Türk Nöroşirurji Derneği

2000 - 2005

Türk Tabipler Birliği

2019 - 2024

Akademik

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1) Karagoz Guzey F, Eren B, Tufan A, Aktas O, Isler C, Vatansever M, Tas A, Cetin E, Yucel M, Ornek M. Compression rates and kyphosis angles after 1 year in the patients with AO type A thoracic and lumbar fractures treated conservatively. Turkish Neurosurg Kabul Tarihi: 23/12/2016. (SCI-E)

2) Aycan A, Aktas OA, Karagoz Guzey F, Tufan A, Isler C, Aycan A, Gulsen I, Arslan H. Rapidly Progressive Spontaneous Spinal Epidural Abscess. Case Rep Inf Dis Article ID 7958291, doi 10.1155/2016/7958291, 2016. (SCI-E)

3) Karagoz Guzey F, Kitis S, Tufan A, İsler C, Vatansever M, Aktas O, Hitay Y, Tas A, Emel E, Seyithanoğlu H, Ozkan N. Does Addition of Instrumentation Increase Complication Rates in Lumbar Spinal Degenerative Diseases in Elderly Patients? J Spine Neurosurg 3:3, 2014; doi: 10.4172/2325-9701.1000142. (SCİ-E)

4) Karagoz Guzey F, Tufan A, Vatansever M, Isler C, Aktas O, Hitay Y, Tas A, Kocaoglu S, Cetin E, Ornek M. Transverse sacral fractures: Report of three cases. J Spine Neurosurg 4:1, 2015.(SCİ-E)

5) Karagoz Guzey F, Hitay Y, Isler C, Tas A, Aktas O, Tufan A, Vatansever M, Kahraman Akkalp A. Primary spinal intramedullary lymphoma: A case report and review of the literature. JSM Neurosurg Spine 3 (1): 1049, 2015.

6) Isler C, Tas A, Hitay Y, Tufan A, Karagoz Guzey F. Rapidly progressing brain stem compression due to a giant posterior fossa arachnoid cyst. J Spine Neurosurg 2015, 4:2.

7) Karagoz Guzey F, Eren B, Tufan A, Aktas O, Tas A. Spinal Osteoid Osteoma Associated With Soft Tissue Changes as a Challenging Diagnosis: A Review of the Literature. Shafa Ortho J 3 (1): e4903, 2016.

8) Burak EREN1 , Abdurrahim TAS2 , Feyza KARAGOZ GUZEY1 , Ilker GULEC1 , Azmi TUFAN1 , Murat KARACAN1Television Tip-Over Related Head Injuries: A Particular Type of Child Neglect. Turk Neurosurg 29(3):349-354, 2019. (SCİ-E)

9) Burak EREN, Feyza KARAGOZ GUZEY, Ilker GULEC, Azmi TUFAN Metastatic Gallbladder Carcinoma in Meningioma: A Case Report. Turk Neurosurg 29(2):297-299, 2019

10) Nuri Serdar Baş MD, Azmi Tufan MDChronic subdural hematoma as a complication of medicinal leech therapy. Neurology Asia 2021; 26(3) : 599 – 602

11) Feyza KARAGOZ GUZEY1 , Burak EREN1 , Azmi TUFAN1 , Ozgur AKTAS1 , Cihan ISLER2 , Mustafa VATANSEVER1 , Abdurrahim TAS1 , Eyup CETIN1 , Murat YUCEL1 , Mustafa ORNEK1Risk Factors and Compression and Kyphosis Rates after 1 Year in Patients with AO type A Thoracic, Thoracolumbar, and Lumbar Fractures Treated Conservatively. Turk Neurosurg 28(2):282-287,20. (SCİ-E)

12) Azmi Tufan, M.D.,1 Feyza Karagöz Güzey, M.D.,1 Burak Eren, M.D.,1 Abdurrahim Taş, M.D.,2 Cihan İşler, M.D.,3 Aslı Kahraman Akkalp, M.D.,4 İlker Güleç, M.D.,1 Vildan Ayşe Yayla, M.D.,5 Murat Çabalar, M.D.5Immediate versus delayed primary repair of the sciatic nerve in a nerve transaction model in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, May 2020, Vol. 26, No. 3 (SCİ-E)

13) Burak EREN1 , Abdurrahim TAS2 , Feyza KARAGOZ GUZEY1 , Ilker GULEC1 , Azmi TUFAN1 , Murat KARACAN1Television tip-over related head injuries: a particular type of child neglect. Turk Neurosurg 29(3):349-354, 2019

14) Burak EREN, Azmi TUFAN, Feyza KARAGOZ GUZEY, Ilker GULEC, Abdurrahim TAS, Ozgur AKTAS, Mustafa VATANSEVER, Ebru DORUK, Murat YUCEL, Mustafa ORNEK. Use and modifications of cervical and upper thoracic laminar screws in posterior stabilization. Turk Neurosurg 28(5):723-730,2018 (SCİ-E)

15) Abdurrahim Tas , Feyza Karagoz Guzey , Azmi Tufan , Nuray Kuvat , Özgür Yusuf Aktaş , Murat Yücel, Asli Kahraman Akkalp. Prophylactic effects of silver nanoparticles in a rat model of spinal stabilization and infection. East J Med 27(1): 126-132, 2022 DOI: 10.5505/ejm.2022.56254

16) E Çetin, B Eren, FK Güzey, A Tufan Comparison of the effect of bipolar coagulation and fibrillar structured oxidizedcellulose on formation epidural fibrosis in rats. … Turk J Med Sci (2021) 51: 2206-2212 © TÜBİTAK doi:10.3906/sag-2002-16. (SCİ-E)

17) Burak EREN, Feyza KARAGOZ GUZEY, Ilker GULEC, Azmi TUFAN Metastatic gallbladder carcinoma in meningioma: a case report.. DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.20824-17.0Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1) Dinc C., Iplikcioglu A.C., Özcan D., Bikmaz K., Tufan A., Kosdere S., Hatiboğlu M.A.Santral Nörositom. J Neurological Sciences 2005, 22(3)48:325-331(SCI-E)

2) Dinç C, İplikçioğlu A, Özcan D, Bıkmaz K, Tufan A, Koşdere S. ;Central Neurocytoma. Journal of Neurological Sciences (Turkish), 2005; 22(3):325-331. (SCI-E)

3) Dinc C, Iplikcioglu AC, Cakabay M, Tufan A, Kosdere S.Intra-Extracranial Meningioma.Journal of Neurological Sciences (Turkish)2006; 23: 242-245. (SCI-E)

4) Dinç C, İplikçioğlu AC, Navruz Y, Cakabay M, Tufan A,.Koşdere S. Nörofibromatozis Tip i ile Birlikte Görülen intratorasik Meningosel: Olgu Sunumu Türk nöroşirürji dergisi 2006, 16 (2): 114-117.

5) Dinç C, İplikçioğlu AC, Latifacı İ, Tufan A, Navruz Y. Bilateral Kalsifiye Kronik Subdural Hematom: Olgu Sunumu Türk nöroşirürji dergisi 2006, 16 (2): 126-129

6) Dinç C, İplikçioğlu CA, Tufan A, Özek E. Spinal Intradural Tumors. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 57-63 | DOI: 10.5222/sscd.2014.057

7) Karagöz Güzey F, Tufan A. Chiari Tip 1 Malformasyonu ve Siringomiyeli:Patofizyoloji. Türk Nöroşir Derg 2015, Cilt: 25, Sayı: 2, 234-242.

8) Tufan A, Karagoz Guzey F, Tas A, Isler C, Yucel M, Aktas A, Vatansever M, Hitay Y. Root compression due to swollen oxidized regenerated cellulose after cervical disc surgery Bagcilar Medical Bulletin 2016; 1 (1): 18-22 (DOI: 10.5350/BMB2016010104).

9) Eren B, Karagoz Guzey F, Yucel M, Aktas O, Tas A, Tufan A, Vatansever MS, Gulec I, Doruk E, Ornek M. Microsurgical clipping of anterior circle of Willis aneurysms: A retrospective study. Bagcilar Medical Bulletin 2017, DOI: 10.5350/BMB20170218032850

10) Azmi Tufan1, Burak Eren1, Abdurrahim Taş1, Neslihan Berker2, Özgür Yusuf Aktaş1, İlker Güleç1, Mustafa Safi Vatansever, Murat Karacan, Günay Vahabova, Feyza Karagöz Güzey Spinal metastasis as presenting feature of follicular type thyroid carcinoma: A case report and review of the literature. Bagcilar Med Bull 2019;4(1):1-9 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.26888

11) Burak Eren, Ilker Gulec, Feyza Karagoz Guzey, Ece Saglam, Azmi Tufan, Murat Karacan, Nuri Serdar Bas Evaluation of Multiple Myeloma Patients Performed Decompression Due to Spinal Cord Pressure. Osmangazi Journal of Medicine 2020; 42(5):546- 552

12) Burak Eren Feyza Karagöz Güzey İlker Güleç Tayfun Şahin Erhan Abanoz Azmi Tufan Nuri Serdar Baş. Yatış Pozisyonları ile Karpal Tünel Sendromu Arasında İlişki Var mıdır? Kesitsel Araştırma. İKSSTD 2020;12(3):258-62 doi: 10.5222

13) A Tas, A Tufan, OY Aktas, B Eren, I Gulec, C Isler. Co-occurrence of Chiari Type 1 Malformation, Syringomyelia, Anterior Thoracic Meningocele And Neurofibromatosis Type 1: A Very Rare Case Report. Bagcilar Medical Bulletin 2018;3(1):14-16 DOI: 10.5350/BMB20180227073455

14) A Tas, F Karagoz-Guzey, B Eren, I Gulec, A Tufan. Clinical Outcomes and Factors Affecting the Outcome of Decompressive Craniectomy: Analysis of 50 Cases. Bagcilar Medical Bulletin 2018;3(2):20-25 DOI: 10.5350/BMB20180523070845Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1) Arslan M, Iplikcioglu AC, Bikmaz K Cakabay M, Dinc C, Tufan A. Posterior fossa Meningiomas. 20th Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, May 28- April 02, 2006, Maritim Pine Beach Resort Hotel, Belek-Antalya, Turkey

2) Tufan A, Iplikcioglu AC, Bikmaz K, Dinc C, Nevruz Y. Craniopharyngiomas: Retrospective review of 21 cases. 20th Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, May 28- April 02, 2006, Maritim Pine Beach Resort Hotel, Belek-Antalya, Turkey

3) Hatipoglu MA, Iplikcioglu AC, Tufan A, Cosar M, Bikmaz K, Turgut N. Prospective analysis of Intracranial Aneurysm Patients. 20th Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, May 28- April 02, 2006, Maritim Pine Beach Resort Hotel, Belek-Antalya, Turkey

4) Hatipoglu MA, Tufan A, Bikmaz K, Iplikcioglu AC. Angiography negative subarachnoid haemorhage patients. 20th Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, May 28- April 02, 2006, Maritim Pine Beach Resort Hotel, Belek-Antalya, Turkey

5) Intradural Tuberculoma: Olgu Sunumu Erdinç Özek, Veysel Kerem Bıkmaz, Mustafa Erdal, Azmi Tufan, Celal İplikçioğlu Turkish Neurosurgical Society, May 28- April 02, 2006, Maritim Pine Beach Resort Hotel, Belek-Antalya, Turkey

6) Servikal Desmoplastik Fibrom: Olgu Sunumu Yüksel Navruz, Azmi Tufan, Kerem Bıkmaz, Selçuk Gözcü, İsmail Latifaci, Erdinç Özek, Celal İplikçioğlu Turkish Neurosurgical Society, May 28- April 02, 2006, Maritim Pine Beach Resort Hotel, Belek-Antalya, Turkey

7) Azmi Tufan, Celal İplikçioğlu, Kerem Bıkmaz, Murat Çakabay, Serkan Koşdere, Selçuk Gözcü. C2 Fiksasyonunda Alternatif Bir Yöntem: Çapraz Translaminar Vida. TND Ulusal Kongresi Antalya, 2007 Poster

8) Azmi Tufan, Celal İplikçioğlu, Kerem Bıkmaz, Murat Çakabay, Serkan Koşdere, Yüksel Navruz, Erdinç Özek. 24 olgu dolayısı ile Oksipitoservikal Fiksasyon: Prezentasyon, Klinik Bulgular, Cerrahi Yöntemler, Sonuçlar. TND Ulusal Kongresi Antalya, 2007 Poster

9) Mustafa Erdal, Ahmet Celal İplikçioğlu, Azmi Tufan, İsmail Latifeci, Yüksel Navruz .Servikal Laminoplasti; Tek Taraflı Açılım; Takipler TND Ulusal Kongresi Antalya, 2007

10) Azmi Tufan, Celal İplikçioğlu, Kerem Bıkmaz, Murat Çakabay, Serkan Koşdere, İsmail Latifacı, Erdinç Özek; Servikal Spondiloz Zemininde Santral Kord Sendromu: Klinik, Takip, Sonuçlar; TND Ulusal Kongresi Antalya, 2007 Sözlü Sunum

11) Murat Çakabay, Ahmet Celal İplikçioğlu, Azmi Tufan, Selçuk Gözcü, Şirzat Bek; Aterosklerotik ve Normal Tavşan Karotis Arteri Üzerine Papaverinin Lokal Etkisinin Karşılaştırılması; TND Ulusal Kongresi Antalya, 2007. Sözlü Sunum

12) Azmi Tufan, Ahmet Celal İplikçioğlu, Murat Çakabay, Serkan Koşdere, Şirzat Bek, Kerem Bıkmaz, Erdinç Öze; Nomal, Aterosklerotik, Normal Vazospastik Ve Aterosklerotik Vazospastik Tavşan Karotis Arteri Üzerinde Papaverinin Lokal Etkisinin Karşılaştırılması TND Ulusal Kongresi Antalya, 2007, Sözlü Sunum

13) İsmail Latifeci, Celal İplikçioğlu, Azmi Tufan, Kerem Bıkmaz, Murat Çakabay, Serkan Koşdere, Erdinç Özek, Gülümser Kızılda; Spinal Araknoid Kistler, 9 Olgu: Klinik, Takip, Sonuçlar; TND Ulusal Kongresi Antalya, 2007 Sözlü Sunum

14) Azmi Tufan, Ahmet Celal İplikçioğlu, Kerem Bıkmaz, Serkan Koşdere, İsmail Latifacı, Erdinç Özek, Selçuk Gözcü, Yüksel Navruz; Jugulotimpanik Glomus Tümörü, 7 Olgu: Prezentasyon, Tedavi ve Sonuçlar. TND Ulusal Kongresi Antalya, 2007. Poster

15) Erkan Koşdere, Erdinç Özek, Veysel Kerem Bıkmaz, Azmi Tufan, Ahmet Celal İplikçioğlu; Petroklival Hematom: Olgu sunumu; TND Ulusal Kongresi Antalya, 2007Poster

16) Erdinç Özek, Azmi Tufan, Ahmet Celal İplikçioğlu, Veysel Kerem Bıkmaz, İsmail Latifeci; Petröz Kemik Menengiomaları, 15 Olgu: Klinik Bulgular; Görüntüleme, Cerrahi Uygulamalar, Sonuçlar TND Ulusal Kongresi Antalya, 2007 Poster

17) Erdinç Özek, Veysel Kerem Bıkmaz, Ahmet Celal İplikçioğlu, Azmi Tufan, Serkan Koşdere, Yüksel Navruz. Grisel Sendromu, Olgu Sunumu. TND Ulusal Kongresi Antalya, 2007 Sözlü Sunum

18) Karagöz Güzey F, Tufan A, Aycan A. Geç-orta yaş döneminde servikal omurilik basısına neden olan osteokondroma: Olgu sunumu. 25. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2011, p 159-160. Poster

19) Aycan A; Aktaş ÖY, Karagöz Güzey F, Tufan A, İşler C. Hızlı progresyon gösteren spontan spinal epidural abse. 25. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2011, p 160-161. Poster

20) Aktaş ÖY, Aycan A; Karagöz Güzey F, Tufan A, Kocaoğlu S. Median sinir schwannomuna bağlı oluşan karpal tünel sendromu. 25. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2011, p 161. Poster

21) Tufan A, Karagöz Güzey F, İşler C, Vatansever MS, Aktaş Ö, Kocaoğlu S, Taş A, Yücel M. Sivil ateşli silah yaralanmasına bağlı intradural yerleşimli kurşun olgusu. 26. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2012, p 156. Poster

22) Karagöz Güzey F, Aktaş Ö, İşler C, Tufan A, Vatansever M, Taş A. Anterior torakal meningosel, Chiari tip I, sirengomiyeli ve nörofibromatozis tip I: Olgu sunumu. 26. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2012, pp 162-163. Poster

23) Tufan A, Karagöz Güzey F, Selçuk H, Vatansever MS, Aktaş Ö, İşler C, Kocaoğlu S, Taş A, Yücel M. Delici cisimle meydana gelen izole intrakranyal karoid arter yaralanması. 26. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2012, p 249. Poster

24) Aktaş ÖY, Aycan A, İşler C, Taş A, Tufan A, Karagöz Güzey F. Sıradışı bir olgu nedeni ile Faktör V Leiden eksikliği. 26. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2012, pp 254-255. Poster

25) Karagöz Güzey F, Vatansever M, Tufan A, Hitay Y, İşler C, Aktaş Ö, Taş A. Oyun çocukluğu döneminde üstüne televizyon düşmesine bağlı kafa travması: Çocuk ihmalinin özel bir tipi. 26. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2012, p 255. Poster

26) Karagöz Güzey F, Tufan A; Sar M, Aktaş Ö, Vatansever M, İşler C, Taş A. Batında nöroblastom tedavisinden sonra geç dönemde gelişen spinal ganglionöroma: Olgu sunumu. 26. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2012, pp 276-277.

27) Karagöz Güzey F, Tufan A,Selçuk H, Vatansever M, İşler C, Sar M, Taş A, Kocaoğlu S. Boyun bölgesinde intramüsküler hemanjioma: Olgu sunumu. 26. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2012, p 287. Poster

28) Aktaş ÖY, İşler C, Aycan A, Karagöz Güzey F, Vatansever MS, Tufan A, Kocaoğlu S, Taş A, Yücel M, Örnek M. Ateşli silah yaralanması sonrası görülen görme bozukluğunun eşlik ettiği oksipital nevralji: Olgu sunumu. 27. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2013, p 306. Poster

29) Karagöz Güzey F, Taş A, İşler C, Vatansever MS, Tufan A, Aktaş Ö, Kocaoğlu S, Yücel M. Konservatif izlenen AO sınıflaması tip A kırıklarda 1 yıllık izlemde çökmede ve kifozda artışın değerlendirilmesi. 27. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2013, pp 66-67. Sözlü Bildiri

30) Aktaş ÖY, Aycan A, İşler C, Kocaoğlu S, Karagöz Güzey F, Vatansever MS, Tufan A, Taş A, Örnek M. Vajinal doğumlu meningomyelosel. Olgu sunumu. 27. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2013, p 208. Poster

31) Karagöz Güzey F, Aktaş Ö, Tufan A, İşler C, Vatansever M, Sar M, Taş A, Yücel M. Erişkin hastada atipik görünümlü medulloblastoma. Olgu sunumu. 27. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2013, pp 240-241. Poster

32) Aktaş ÖY, Aycan A, Karagöz Güzey F, Taş A, Tufan A, Vatansever MS, Hitay Y, Örnek M, Yücel M. Spontan regresyon gösteren nörolojik defisiti lan lomber disk hernisi., 28. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2014-05-26, p127. Poster

33) Tufan A, Karagöz Güzey F, Aktaş Ö, Taş A, İşler C, Vatansever MS, Hitay Y, Kocaoğlu S, Yücel M, Çetin E, Örnek M. Tek yanlı girişimle iki yanlı mikrodekompresyon yapılan lomber dar kanal olgularında kısa dönem klinik sonuçlar: 27 olgunun değerlendirilmesi. 28. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2014-05-26, p157. Poster

34) Karagöz Güzey F, İşler C, Tufan A, Aktaş Ö, Vatansever MS, Hitay Y, Korkut C, Yücel M, Taş A, Kocaoğlu S, Örnek M, Çetin E. Akciğer tüberkülozlu olguda nonspesifik etkenle gelişen lomber spondilodiskitis, sakroileit ve dev psoas apsesi: Olgu sunumu. 28. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2014-05-26, p215. Poster

35) Aktaş ÖA, Aycan A, Karagöz Güzey F, Hitay Y, Tufan A. 4 yaşındaki skafosefalide yeniden şekillendirme: Olgu sunumu. 28. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2014-05-26, p244. Poster

36) Karagöz Güzey F, Aktaş ÖY, Aycan A, Hitay Y, Vatansever MS, Tufan A, Taş A, Yücel M, Örnek M. İnfratemporal meningiom: Nadir görülen bir olgu. 28. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2014-05-26, p278. Poster

37) Hitay Y, Karagöz Güzey F, Aktaş Ö, Taş A, İşler C, Tufan A, Vatansever MS, Kocaoğlu S, Yücel M, Örnek M, Çetin E. Primer intramedüller B hücreli non-Hodgkin lenfoma: Olgu sunumu. 28. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2014-05-26, p311. Poster

38) Aktaş ÖY, Hitay Y, Karagöz güzey F, Vatansever MS, Tufan A, Çetin E. Nadir izole edilen bir etken: Staphylococcus capitis. 29. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2015, p267-268. Poster

39) Aktaş ÖA, Vatansever MS, Hitay Y, Aycan A, Karagöz Güzey F, Tufan A, Örnek M. Dermal sinüs traktı, intradural lipom, gergin omurilik sendromu birlikteliği: Olgu sunumu. 29. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2015, p342. Poster

40) Aktaş ÖA, Karagöz Güzey F, Hitay Y, Aycan A, Tufan A, Vatansever MS, Yücel M. Doku rezeksiyonu yapılan oksipital ensefalosel onarımı. 29. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2015, p422. Poster

41) Taş A, Tufan A; Karagöz Güzey F, Aktaş ÖA, Vatansever MS, Yücel M, Örnek M, Çetin E. Lomber radikülopatiye neden olan hidrojel implant: Olgu sunumu. 29. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2015, p164. Poster

42) Karagöz Güzey F, Aktaş ÖA, Tufan A, Eren B, Vatansever MS, Hitay Y, Taş A. Pediatrrik olguda servikal eozinofilik granüloma: Olgu sunumu. 29. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2015, p199. Poster

43) Tufan A; Karagöz Güzey F, Taş A, Kahraman Akkalp A, Aktaş Ö, Vatansever M, Hitay Y, Yücel M, Örnel M. Pediatrik atipik ekstraventriküler nörositoma: Olgu sunumu. 29. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2015, p244. Poster

44) Tufan A, Karagöz Güzey F, Kahraman Akkalp A, Aktaş Ö, İşler C, Taş A, Hitay Y, Vatansever M, Yücel M, Çetin E. Orta yaşlı kadın hastada sekonder anaplastik ganglioglioma.: Olgu sunumu. 29. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2015, p244-245. Poster

45) Karagöz Güzey F, Aktaş ÖY, Tufan A, Taş A, Yücel M, Vatansever MS, Hitay Y, Eren B, Örnek M, Çetin E. İdiopatik kafaiçi hipertansiyon için uygulanmış lumboperitoneal şanta bağlı gelişen kafa içi hipotansiyon: Olgu sunumu. 29. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2015, p288. Poster

46) Aktaş ÖY, Karagöz Güzey F, Aycan A; Hitay Y, Vatansever MS, Örnek M, Yücel M, Tufan A, Çetin E. Metopik sinostoz cerrahi teknik: Olgu sunumu. 29. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2015, p298-299. Poster

47) Aktaş GE, Karagöz Güzey F, Aktaş ÖY, Vatansever MS, Hitay Y, Özen A, Taş A, Tufan A. Tümör benign lezyon ayrımında talyum 201 beyin SPECT. 29. Ulusal Türk Nöroşirürji Kongresi, Antalya 2015, p311. Poster

48) Kocaoğlu S, Aktaş Ö, Zengi O, Tufan A, Karagöz Güzey F. Alfa lipoik asitin sıçanda siyatik sinir ezilme yaralanma modelinde motor işlev ve antioksidan enzim aktiviteleri üstündeki etkileri. TND, SPSSCG Sonbahar Sempozyumu, 29 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya, Bildiri Kitapçığı, pp 32. Sözlü bildiri

49) Tufan A, Karagöz Güzey F, İşler C, Aktaş ÖY, Yayla AV, Çabalar M, Kahraman Akkalp A, Taş A, Kocaoğlu S, Yücel M, Örnek M. Rat siyatik sinir kesisinde erken ve geç sütürasyon sonrası klinik ve histopatolojik karşılaştırılması. TND, SPSSCG Sonbahar Sempozyumu, 29 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya, Bildiri Kitapçığı, pp 33. Sözlü bildiri

50) Aktaş ÖY, Eren B, Hitay Y, Vatansever MS, Tufan A, Taş A, Yücel E, Örnek M, Karagöz Güzey F, Çok seviyeli torakolomber epiduarl apse: Olgu sunumu. TND, SPSSCG Sonbahar Sempozyumu, 29 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya, Bildiri Kitapçığı, pp 49. PosterKitap bölümlerim

1) Torakolomber kırıklarda konservatif tedavinin ve korse seçimi
2) Spinal Araknoid Kistler
3) Primer Spinal Tümörler
4) Periferik Sinir Tümörlerinde Yönetim
5) Suprasellar Tümörler